Emolutie!

Wat me het laatste jaar overkomt ervaar ik als heel bijzonder. Graag wil ik dit proberen te beschrijven. Vanuit mijn persoonlijke ervaring. Omdat ik me er zo verrast en dankbaar over voel en ervaar dat dit is waar we in de toekomst heen bewegen. En wel dankzij een ‘emolutie’. De individualisatie en alle gevolgen ervan hebben beslist negatieve kanten. We slaan er soms veel te veel in door. Maar toch zie ik nu vooral de positieve gevolgen: we mogen eindelijk weer leven en werken met inclusie van ons gevoel en intuïtie en beter nog: we schamen ons er niet meer voor dit erin te betrekken! We mogen onze gevoelens tonen. We nemen ze weer serieus. We hoeven geen übermensch meer te zijn. Er komt meer ying naast de yang. We mogen eindelijk weer ontspannen! Ademhalen. Openen.

Er is binnen onze werksituaties intern en extern grote behoefte aan verbinding, samenzijn, het uiten van gedachten en gevoelens. We willen daarin gehoord worden en elkaar horen, weer leren van elkaar. We voelen dat we deel zijn van een groter geheel.

Steeds vaker word ik door bedrijven en ondernemers benaderd om deel te nemen aan brainstormsessies vanuit mijn expertise op het gebied van softskills en (nonverbale) communicatie. Waarbij men na wil denken over het creëren van meer verbinding, ruimte en plezier. Niet alleen intern, met elkaar, maar ook met klanten. Want de nood is hóóg. Juist ook binnen de grote concerns waar ik binnenkom. Want we barsten als we het niet kunnen uiten. Personeel én klanten. We branden op, we raken gedissocieerd, we worden ziek… en we zijn die woorden ‘succes’, ‘targets’ hélemaal zat. Zonder intenties in onze onderneming die raken aan ‘rust’, ‘ruimte’ ‘plezier’, ‘vrijheid’ en ‘spelen’ komen we er niet meer. Dan is alle creativiteit bevroren en het werkgeluk ver te zoeken. Dan lijden zowel de mensen als de resultaten er onder.

Er is een grens aan externe groei en die is gelijk aan de interne.

In Holland staat een huis. Je kent het liedje wel. De keten zet zich altijd door in systemen. In familielijnen maar ook in bedrijfssystemen en culturen. Mensen behandelen anderen zoals ze zelf werden en worden behandeld. Ben je intern gelukkiger, dan worden je klanten dat ook. Zover zijn we inmiddels, dat we dit beseffen! Werkgeluk is weer een missie. Hoera!

Extern geluk

Richting onze klanten staat beleving en de klantreis meer centraal dan ooit. En dan is niet alleen inhoudelijk een adequate dienstverlening belangrijk, juist ook het proces en de communicatie rondom deze dienstverlening maakt het verschil. En dat zijn de momenten waarop de klant meekrijgt hoe de interne communicatie verloopt en welke sfeer er hangt. En geloof maar: dat zesde zintuig dat we allemaal hebben bedonder je niet. Integriteit, openheid, het zijn onzichtbare kwaliteiten die voelbaar zijn voor iedereen.

Intern geluk

We gaan tegenwoordig dus actief op zoek naar intern geluk. Ons werkgeluk. Weet je wie je bent? Waar je kracht ligt? Waar je blij van wordt? En vervolgens: is er binnen het bedrijf ruimte voor jouw talenten en valkuilen? Word je behalve in je rol als werknemer en werkgever ook als mens gezien? Mag er op die manier gekeken worden vanuit het systeem? Is er plaats voor plezier, groei, ontwikkeling, spel? Is introspectie en intervisie veilig mogelijk en hoe wordt dit gekaderd en gefaciliteerd?

Wat een geluk!

Hoe mooi dat ik niet alleen mijn vakgebied hierin kan betrekken maar ook datgene wat ik al mijn hele leven heb gedaan; muziek maken! Het stemt me dankbaar en gelukkig dat muziek steeds vaker een rol gaat spelen in deze processen. Waar mensen geraakt mogen worden op diepere lagen, zachter mogen worden naar zichzelf en elkaar. We voelen ons geweldig als we een concert bezoeken. Als de muziek en tekst ons raakt en roert. Waarom gebruiken we dat krachtige element niet als het gaat om het openen van ons brein & hart? Om de verbinding te maken tussen deze twee? En om ons werkgeluk te vergroten? Muziek heelt, verbindt mensen met elkaar, brengt verlangens en inzichten boven. En vooral; het verzacht, maakt dankbaar, bekrachtigt onze empathie.

We are hardwired for music!

Dat bleek bevestigd naar aanleiding van ons enquete-onderzoek in 2019 onder klanten die onze muzikale thema’s op maat hadden ingekocht. De enquete werd vóór en ná het concert ingevuld. De impact van het onderwerp dat op dat moment leefde binnen de onderneming nam maar liefst toe met 20%, dankzij de muziek.

En dat is nu mijn werkgeluk. Dat dit ‘ineens’ op mijn pad is gekomen. Dat alles wat ik altijd al was en deed nu met elkaar is vervlochten. Dat geluk gun ik iedereen. Dat je er in al je diversiteiten en toonaarden mag zijn. In je element met je talent.

Samen met mijn businesspartner, inspirator en geweldig muzikale collega Daan van der Zee, onderzoek ik wat we kunnen betekenen ten aanzien van de thema’s waar teams of bedrijven aan werken. We nemen deel aan brainstormsessies, creëren en schrijven, diepen thema’s uit. En aan de hand daarvan ontstaat een muzikale reis langs de verhalen van de mensen die we gesproken hebben. Dat deden we in allerlei settings; jubilea van bedrijven die dankbaar zijn aan hun medewerkers (90 jaar Nedap, 100 jaar Stichting Oostelijke Confectiefabrikanten, Syntus) en voor managementteams en businessclubs. In 2020 staan er weer een aantal gepland! Op prachtige plekken die ons ook weer inspireren. We registreerden eind 2019 in samenwerking met Rick Mellink een concert waar we momenteel een video van maken. Wordt vervolgd dus! Er komt muziek in datgene dat gevoeld en benoemd mag worden. De opening is gemaakt.

Open up in 2020? Jazeker!